MALZEME BESLEME

Üretilecek malzeme tesise hammadde olarak tedarik edilir.

DOZAJLAMA VE TARTIM

Hammadde silolarındaki malzemelerin reçetede belirtilen oranda alınmasını, tartım bunkerinde tartılmasını ve dozajlanmasını sağlar.

KURUTMA

Patlama risklerini ve tehlikelerini ortadan kaldırmak için DRYING sertifikalı ekipman kullanılmaktadır.

HAMMADDE DEPOLAMA

Silolar, bunkerler, tanklar, hammaddenin toz veya sıvı halde depolanması için kullanılır.

KARIŞTIRMA

Hammadde ve kimyasal maddelerin homojen karışmasını sağlar.

TOZSUZLAŞTIRMA

Üretim hattında ekipmandan çıkan toz partiküllerinin emilmesini sağlar ve bir haznede toplar.

OTOMASYON

Tesis izlenebilirliği SCADA veya operatör panelleri ile gerçekleşir

TAŞIMA VE TRANSFER

Toz ve sıvı malzemelerin diğer ekipmanlara taşınması gerçekleştirilir.

ELEME

Nemli malzemenin kurutulması ve kaba malzemenin eleme işlemi gerçekleşir.