VARLIK MAKİNA iç ve dış piyasalarda mevcut rekabet şartlarında ürün kalite şartlarından taviz vermeksizin rekabet edebilir kalite, üretim ve satış koşullarını sağlayacaktır.

Tüm faaliyetlerinde uygun ve istenilen ürünlerini, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak piyasaya sunacak; firmasını, markasını, ürününü Türkiye’de ve dış pazarlarda tanınır ve güvenilir hale getirecek ve kazanılan güvenin sürekliliğini sağlayacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda tüm çalışanların katılımıyla;

  • Tüm proses ürün ve hizmet kalitesi geliştirecek ve alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirme sağlayacak.
  • Gelişen teknolojiyi yakından takip edecek ve kullanımını sağlayacaktır.
  • İnsan kaynaklarını, sürekli eğitim ve etkin iletişim yoluyla motive edecek, kalite politikamıza ve kalite hedefimize yönlendirecektir.
  • Ülkemizin kuruluşumuzdan beklentilerini yerine getirmek sureti ile çalışanlarımızın İş Sağlığı ve İş Güvenliğini koruyacaktır.
  • Şirket kültürünü ve firma imajını sürekli olarak geliştirecektir

  • VARLIK MAKİNA bu gaye ile kendisine kılavuz olarak ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ni model olarak seçmiştir. 2018 yılında başladığı Kalite Yönetim faaliyetleri yönetim ve çalışanların desteği ile benimsemiştir.

    GENEL MÜDÜR
    HÜSEYİN VARLIK